เก้าอี้สนามกีฬาโพลี่

ATPP-05

เก้าอี้อัฒจันทร์ที่นั่งพับโพลี่

ATPP-14 BWN

เก้าอี้สนามกีฬาพับเก็บได้

ATPP-14 EWN

 

เก้าอี้อัฒจันทร์ เก้าอี้สนามกีฬา

เก้าอี้อัฒจันทร์ เก้าอี้สนามกีฬา มีทั้งแบบโพลี่พรอพพีลีน PP. หรือ พลาสติก เฮชดีพีอี HDPE. หรือ ไฟเบอร์กลาส .