เช่น แบบเคลื่อนย้ายได้ แบบถอดประกอบได้รวดเร็ว สามารถประกอบได้ที่หน้างานไม่ต้องตัดเชื่อม ไม่ต้องมีเสียงดังรบกวน หรือไม่ต้องทำสีที่หน้างาน จึงไม่มีเหม็นกลิ่นสี ไม่เกิดมลพิษการรบกวนการทำงานพื้นที่อื่นๆขณะทำหรือประกอบอัฒจันทร์ สามารถมีโครงสร้างเหล็ก อลูมิเนียม หรือ สเตนเลส แม้นพื้นที่การใช้งาน จะมีการสัมผัสน้ำโดยตลอด