อัฒจันทร์พับเก็บได้ ด้วยระบบแรงคน(เมนวล) หรือพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า สามารถยึดติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใช้งาน หรืออัฒจันทร์พับเก็บแบบเคลื่อนย้าย ไปกางออกใช้ได้ในตำแหน่งอื่นๆได้ และยังมีให้เลือกใช้งานให้เหมาะกับ ลักษณะทั้งพื้นที่แบบใช้งานในร่ม (ภายในอาคาร) หรือ แบบใช้งานกางแจ้ง (outdoor)