เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า เก้าอี้ที่ทำจากพลาสติก โพลี่พรอพพีลีน (Polypropylene : PP.)ซึ่งสังเกตได้ว่ามักจะมีเนื้อ เพียงชั้นเดียว
มี Option หุ้มเบาะ ผ้าหรือหนัง