อัฒจรรย์เลื่อนเก็บ

อัฒจันทร์พับเก็บได้

อัศจรรย์เหล็ก ที่นั่งแบบม้านั่งไม้ พับเก็บได้ด้วยระะบบเมนวลแรงคน หรือพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า มีแบบเคลื่อนย้ายได้ หรืออัฒจรรย์เลื่อน พับเก็บ ยึดกับตำแหน่งคงที่ ที่นั่งสามารถเลือกเพิ่ม option หุ้มเบาะไปบนม้านั่ง เพิ่มความสบสยในการนั่ง บริษัท เอทรอส (ประเทศไทย) จำกัด