เก้าอี้ข้างสนาม 3 ที่นั่ง โครงสแตนเลส รุ่น ATSS 06 3 TO

เก้าอี้นักกีฬาแถว 3 ที่นั่ง โครงสแตนเลส รุ่น ATSS 06 3 TO

ที่นั่งนักกีฬา หรือ ดัดแปลงเป็น ที่นั่งข้างสนาม หรือเก้าอี้พักคอย เก้าอี้ริมสนามกีฬาต่างๆ หรือ เก้าอี้สนามกีฬาสามารถตั้งบนพื้นได้โดยไม่ต้องยึดกับพื้นสนาม แบบแถว 3  โครงสร้างทำด้วย สแตนเลส ใช้งานกลางแจ้ง ที่นั่งแบบมีพนักพิง ทำด้วยพลาสติก HDPE blow mold  เนื้อ 2 ชั้น  มีที่นั่งแถว มีโครงสร้างคานและขาเป็น  สแตนเลส  ที่นั่งแบบมีพนักพิง ทำด้วย พลาสติก HDPE blow mold  เนื้อ 2 ชั้น สามารถยกเหรือ ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก

สามารถเลือก ความยาว ของแต่ละชุดได้ เช่น ยาว 3 ที่นั่ง ต่อชุด หรือ ยาว 4 ที่นั่ง ต่อชุด  หรือ ยาว 5 ที่นั่ง ต่อชุด