เก้าอี้สนามกีฬาที่นั่งพับได้ พลาสติก (HDPE.)ไม่มีท้าวแขน ขายึดพื้น รุ่น ATBM 33G

เก้าอี้สนามกีฬามีที่นั่งพับได้ ขายึดพื้นขั้นอัฒจันทร์ แบบไม่มีท้าวแขน รุ่น ATBM33G

ที่นั่งและพนักพิงทำด้วย พลาสติกชนิดเอชดีพีอี ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) ขายึดเก้าอี้แบบยึดพื้นขั้นอัมจันทร์ หรือขั้นลูกนอนของอัฒจันทร์ โครงขา และกลไก พับเก็บที่นั่ง เป็นเหล็กพ่นสีกันสนิมด้วยสีอบความร้อนระบบ Powder coat