เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิงสูง พลาสติก (HDPE.) ขายึดผนัง รุ่น ATBM 15E

เก้าอี้สนามกีฬามีที่นั่งพนักพิงสูง แบบขายึดผนัง รุ่น ATBM 15E

ที่นั่งทำด้วย พลาสติกชนิดเอชดีพีอี ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) ขายึดเก้าอี้แบบยึดเก้าอี้สนามกีฬากับผนังลูกตั้งขั้นอัฒจันทร์ พ่นสีกันสนิมด้วยสีอบความร้อนระบบ Powder coat