เก้าอี้หอประชุม เก้าอี้โรงหนัง แบบพับเก็บได้บางกว่าเพิ่มความกว้างทางเดิน รุ่น ATAU 5010 UR

เก้าอี้หอประชุม เก้าอี้โรงหนัง พับเก็บบางกว่าเพิ่มความกว้างทางเดิน รุ่น ATAU 5010 UR

เก้าอี้หอประชุม แบบบาง เก้าอี้โรงหนัง เก้าอี้ฟังคำบรรยาย มีกลไกที่นั่ง และ ท้าวแขน พับกระดกได้ เมื่อไม่มีคนนั่ง และเก้าอี้พับเก็บได้บางกว่า เก้าอี้รุ่นอื่นๆ ทำให้ช่องทางเดินเข้าออกในแต่ละแถว กว้างขี้น และพนักพิงลดความสูงลงเมื่อที่นั่งพับเก็บ เพิ่มมุมมองคนนั่งแถวหลังๆ เมื่อไม่มี คนนั่งในแถวหน้า หรือ ใช้กับห้องที่มีความกว้างของขั้นจำกัด  ด้วยพื้นที่ห้อง ที่ไม่สามารถขยายความกว้างของขั้นหรือแถวได้   พนักพิงและพื้นนั่งเป็นเบาะ ฟองน้ำ โพลี่ยูลิเทนฉีดเกรดเดียวกับ เบาะรถยนต์ หุ้มได้ด้วย มี Option ผ้าหรือหนัง ท้าวแขนไม้เลือกสีไม้เคลือบผิวโพลี่ยูริเทน ตามมาตรฐานบริษัทฯ  และ ด้านหลังพนักพิง และด้านล่างที่นั่ง เป็นไม้เคลือบโพลี่ยูริเทน เลือกสีไม้ได้

โครงสร้าง ขายึดพนักพิง ท้าวแขน และที่นั่ง อลูมิเนียม ระบบคาน และขายึดพื้น เหล็ก เป็นเหล็กพ่นเคลือบด้วยสีระบบ สีอบความร้อน Powder coat ยึดโครงขากับพื้นด้วยพุก หรือสกรู