เก้าอี้อัฒจรรย์ไม่มีพนักพิง พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 02

เก้าอี้อัฒจรรย์ไม่มีพนักพิง พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 02

เก้าอี้สนามกีฬาไม่มีพนักพิง เก้าอี้พลาสติกโพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold)เนื้อ 2 ชั้น ทำให้ เนื้อเหนียวแข็งแรงทนทาน กว่าพลาสติก ทั่วไปที่มีผิวชั้นเดียว ที่นั่งพลาสติกขึ้นรูปเบ้ายึดกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ได้โดย หากต้องการยึดพื้นขั้น ใช้ เหล็กยึดที่นั่ง และยึดเหล็กกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ด้วยพุกเมื่อพื้นอัฒจรรย์เป็นพื้นคอนกรีต หรือสกรูหากพื้นขั้นอัฒจรรย์เป็นเหล็ก หรือสามารถนำไปยึดกับคานและขาเหล็ก เพื่อนำไปประยุกต์เป็น เก้าอี้แถว  หรือเก้าอี้พักคอย