เก้าอี้ไฟเบอร์ยึดพื้นโดยไม่ใช้เหล็ก พนักพิงเตี้ย รุ่น ATFR 3C

เก้าอี้ไฟเบอร์อัศจรรย์ แบบไม่ใช้เหล็ก พนักพิงเตี้ย รุ่น ATFR 03C

สามารถประยุกต์ ต่อกันเป็นม้านั่งความยาวเพิ่มขึ้น ได้ตามต้องการหรือตามความยาวแต่ละ Block ของพื้นที่หน้างานจริง ผิวแข็งมันเงา  แบบมีพนักพิงเตี้ย  ยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจันทร์ ได้โดยไม่ต้องใช้เหล็กเพิ่ม ใดๆ เสริมเพื่อยึดระหว่างเก้าอี้กับพื้นขั้นอัฒจันทร์