โต๊ะโรงอาหาร 6 ที่นั่ง พับที่นั่งเก็บได้ โครงสแตนเลส รุ่น ATCZY05-07 6ss

โต๊ะโรงอาหาร 6 ที่นั่ง พับที่นั่งเก็บได้ รุ่น ATCZY05-07 6ss

โต๊ะโรงอาหาร หน้าโต๊ะเลือกได้ เป็นไฟเบอร์กลาส หรือ ไม้อัดเคลือบเมลามีนกันไฟ หรือ สแตนเลส

หน้าโต๊ะแบบต่างๆ
หน้าโต๊ะแบบต่างๆ

โต๊ะขนาด 6 ที่นั่ง ขนาดยาว 160 ซม  ที่นั่ง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป เลือกสี ทั้งหน้าโต๊ะ และที่นั่ง ได้ และโครงสร้าง สแตนเลส หรือเหล็ก รองรับที่นั่ง มีกลไกพับที่นั่งเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการ ทำความสะอาด  หรือเพิ่มพท. ทางเดินในโรงอาหาร