โต๊ะโรงอาหารไฟเบอร์กลาส 4 ที่นั่งมีพนักพิง รุ่น ATCZY 07-4

โต๊ะโรงอาหาร ไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 ที่นั่งหรือ ใช้งานเอนกประสงค์ ตามลานกิจกรรม หน้าโต๊ะ และที่นั่งไฟเบอร์กลาส หรือพสาสติก ผิวแข็งมันเงา แข็งแรงคงทน สามารถเลือกสีได้หลากหลายต้องการ ผิวแข็งมันเงา หรือพสาสติก ฉีด โพลี่พรอลพีลีน มีขาปรับเกลียวให้ได้กับพื้นที่ไม่ได้ระดับ

 

โต๊ะโรงอาหาร 4 ที่นั่ง
โต๊ะโรงอาหาร 4 ที่นั่ง