โต๊ะโรงอาหาร 4 ที่นั่งมีพนักพิงเตี้ย รุ่น ATCZY 04-08-4

โต๊ะโรงอาหาร 4 ที่นั่งมีพนักพิงเตี้ย รุ่น ATCZY 04-08-4

โต๊ะโรงอาหาร ขนาด 4 ที่นั่ง ที่นั่งสามารถเลือกได้เป็น ไฟเบอร์กลาส หรือ พลาสติก HDPE ใช้งานเอนกประสงค์ ตามลานกิจกรรม