โต๊ะโรงอาหาร 8 ที่นั่ง พับที่นั่งเก็บได้ รุ่น ATCZY05-R8F

โต๊ะโรงอาหาร 8 ที่นั่ง พับที่นั่งเก็บได้ รุ่น ATCZY05-08

โต๊ะโรงอาหาร หน้าโต๊ะเลือกได้ เป็นไฟเบอร์กลาส ไม้อัดเคลือบเมลามีน สแตนเลส ขนาด 8 ที่นั่ง ขนาด 200 ซม  ที่นั่ง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป เลือกสี ทั้งหน้าโต๊ะ และที่นั่ง ได้ และโครงสร้าง รองรับที่นั่ง มีกลไกพับที่นั่งเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการ ทำความสะอาด  หรือเพิ่มพท. ทางเดินในโรงอาหาร