โต๊ะโรงอาหาร 8 ที่นั่ง พับที่นั่งเก็บได้ รุ่น ATCZY05-R8F

โต๊ะโรงอาหาร ไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 ที่นั่งพับได้  และที่นั่ง มีกลไกพับที่นั่งเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการ ทำความสะอาด  หรือเพิ่มพท. ทางเดินในโรงอาหาร