โต๊ะโรงอาหาร 8 ที่นั่ง พับเก็บหน้าโต๊ะได้เคลื่อนย้ายได้ รุ่น ATCZY11-8FRM

โต๊ะโรงอาหาร 8 ที่นั่ง พับเก็บ หน้าโต๊ะได้เคลื่อนย้ายได้

เพื่อความสะดวกในการ ทำความสะอาด  มีล้อเข็น เคลื่อนย้าย ไปใช้งานที่อื่นได้ หรือ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไปใช้งานด้านอื่นได้สะดวดโดยไม่ต้อง ใช้คนดูและเพื่อการเคล์่อนย้ายโต๊ะ จำนวนมา สามารถหรือเพิ่มพท. ทางเดินในโรงอาหาร หรือ ปรับพท.ได้สะดวกสบาย