โต๊ะโรงอาหารไฟเบอร์กลาส 6 ที่นั่ง รุ่น ATCZY 03-6

โต๊ะโรงอาหาร ไฟเบอร์กลาส ขนาด 6 ที่นั่งหรือ ใช้งานเอนกประสงค์ ตามลานกิจกรรม หน้าโต๊ะ และที่นั่งไฟเบอร์กลาส ผิวแข็งมันเงา แข็งแรงคงทน สามารถเลือกสีได้หลากหลายต้องการ ผิวแข็งมันเงา มีขาปรับเกลียวให้ได้กับพื้นที่ไม่ได้ระดับ

โต๊ะโรงอาหารไฟเบอร์
โต๊ะโรงอาหารไฟเบอร์ 6 ที่นั่ง