เก้าอี้สนามกีฬา

เก้าอี้อัฒจันทร์

เก้าอี้สนามกีฬา หรือ เก้าอี้อัฒจรรย์ หรือ เก้าอี้อัฒจันทร์

เก้าอี้สนามกีฬา สามารถแบ่งได้หลายลักษณะ ดังต่อไปนี้ :-

  • แบ่ง ตามวัสดุที่ใช้ทำ เก้าอี้
  • แบ่งตามลักษณะของ เก้าอี้
  • แบ่งตามลักษณะติดตั้ง เก้าอี้ บนอัฒจันทร์

การแบ่ง ตามวัสดุที่ใช้ทำ เก้าอี้

1.เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส

หรือเก้าอี้อัฒจันทร์ ชนืดนี้ ตัวที่นั่งทำด้วย ไฟเบอร์กลาส เป็นพลาสติกเทอร์โมเซทติ่ง (Thermosetting) เสริมแรงด้วยใยแก้ว เคลือบผิวด้วยสีผสมเจลโคสโพลี่เอสเตอร์เรซิ่น ผิวมันเงา จะสังเกต ได้ว่าจะว่าจะเนื้อจะแข็งกว่า พลาสติกทั่วๆไป รูปแบบเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส มีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ :-

1.1.เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส แบบม้านั่ง

เป็น เก้าอี้แบบ ไฟเบอร์กลาส มีผิวมันเงาจากสีเจลโคสโพลี่เอสเตอร์เรซิ่น เนื้อวัสดุจะแข็ง ทนทานต่อสภาพอากาศ ข้อได้เปรียบข้อนึงของที่นั่งสนามกีฬา ไฟเบอร์กาลาส คือสามารถเลือกโทนสีได้มากกว่า เก้าอี้ทำด้วยพลาสติกแม้สั่งจำนวนไม่มาก ในรูปแบบ ม้านั่ง เหมาะสำหรับ ต้องการให้ผู้ชมสามารถ เข้าออก ขั้นอัฒจรรย์ได้คล่องตัว และขั้นอัมจันทร์ที่ติดข้อจำกัด ที่แคบ หรือต้องการเผื่อให้สามารถ ให้ผู้ชมบนอัฒจรรย์นั่งเบียดๆกันได้ เพื่อเผื่อผู้ชมได้ความจุบนอัมจันทร์ได้มากขึ้นในบางโอกาส

1.2.เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส แบบพนักพิงเตี้ย หรือไม่มีพนักพิง

เป็น เก้าอี้แบบไฟเบอร์กลาส มีผิวมันเงาจากสีเจลโคสโพลี่เอสเตอร์เรซิ่น เนื้อวัสดุจะแข็ง ทนทานต่อสภาพอากาศ ข้อได้เปรียบข้อนึงของที่นั่งสนามกีฬา ไฟเบอร์กาลาส คือสามารถเลือกโทนสีได้มากกว่า เก้าอี้พลาสติก แม้สั่งจำนวนไม่มาก ในรูปแบบ พนักพิงเตี้ย เหมาะสำหรับ ต้องการให้ผู้ชมสามารถ เข้าออก ขั้นอัฒจรรย์ได้คล่องตัว และขั้นอัมจันทร์ที่ติดข้อจำกัด ที่แคบ มีรูปแบบเป็นสัดส่วน มีรูปทรงเข้ากับสรีระ ที่นั่งมีรูระบายน้ำป้องกันน้ำขัง

 

1.3.เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส แบบมีพนักพิง

เป็น เก้าอี้แบบไฟเบอร์กลาส มีผิวมันเงาจากสีเจลโคสโพลี่เอสเตอร์เรซิ่น เนื้อวัสดุจะแข็ง ทนทานต่อสภาพอากาศ ข้อได้เปรียบข้อนึงของที่นั่งสนามกีฬา ไฟเบอร์กาลาส คือสามารถเลือกโทนสีได้มากกว่า เก้าอี้พลาสติก แม้สั่งจำนวนไม่มาก ในรูปแบบ มีพนักพิง ที่มีรูปแบบเป็นสัดส่วน มีรูปทรงเข้ากับสรีระ มีพนักพิงมีประโยชน์ในส่วนที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการนั่งชมของผู้ชม และยังป้องกันการกระทบกระทั่ง ผู้ชมแถวหลัง ที่อาจจะเกิดความตื่นเต้นดีใจ ในการเชียร ที่นั่งมีรูระบายน้ำป้องกันน้ำขัง เหมาะสำหรับ ต้องการให้ผู้ชม ขั้นอัฒจรรย์ได้สบายขึ้น แต่เก้าอี้ไฟเบอร์กลาสแบบมีพนักพิง จะไม่เหมาะติดตั้งอัฒจันทร์ที่มีความชันน้อยมากๆ หรือความสูงของลูกตั้งขั้นอัฒจันทร์น้อยๆ 

เก้าอี้อัฒจันทร์ ไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง

 

2.เก้าอี้อัฒจรรย์ เอชดีพีอี (HDPE Blow Mold)

หรือเก้าอี้อัฒจันทร์ ชนืดนี้ ตัวที่นั่งทำด้วย พลาสติกชนิด เอชดีพีอี ( HDPE.) ฉีดขึ้นรูปด้วยระบบเป่า (Double wall blow molding ) เป็นพลาสติกผนัง 2 ชั้น จึงมีโครงสร้างแข็งแรงกว่า พลาสติกที่มีเนื้อชั้นเดียวเนื้อเหนียวทนทานต่อสภาวะอากาศ พลาสติกทั่วๆไป รูปแบบเก้าอี้ พลาสติก HDPE.Double wall blow molding มีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ :-

 

2.1.เก้าอี้อัฒจรรย์แบบม้านั่งพลาสติกเอชดีพีอี (HDPE Double Wall Blow Mold)

เป็น เก้าอี้อัฒจรรย์ ในรูปแบบ ม้านั่ง เหมาะสำหรับ ต้องการให้ผู้ชมสามารถ เข้าออก ขั้นอัฒจรรย์ได้คล่องตัว และขั้นอัมจันทร์ที่ติดข้อจำกัด ที่แคบ หรือต้องการเผื่อให้สามารถ ให้ผู้ชมบนอัฒจรรย์นั่งเบียดๆกันได้ เพื่อเผื่อผู้ชมได้ความจุบนอัมจันทร์ได้มากขึ้นในบางโอกาส

 

2.2.เก้าอี้อัฒจรรย์ แบบพนักพิงเตี้ย เอชดีพีอี (HDPE Double Wall Blow Mold)

เป็นรูปแบบ พนักพิงเตี้ย เหมาะสำหรับ ต้องการให้ผู้ชมสามารถ เข้าออก ขั้นอัฒจรรย์ได้คล่องตัว และขั้นอัมจันทร์ที่ติดข้อจำกัด ที่แคบ มีรูปแบบเป็นสัดส่วน มีรูปทรงเข้ากับสรีระ ที่นั่งมีรูระบายน้ำป้องกันน้ำขัง

 

2.2.เก้าอี้อัฒจรรย์ แบบพนักพิง เอชดีพีอี (HDPE Double Wall Blow Mold)

เป็น เก้าอี้รูปแบบ มีพนักพิง การที่เก้าอี้สนามกีฬามีรูปแบบเป็นสัดส่วน มีรูปทรงเข้ากับสรีระ มีพนักพิงมีประโยชน์ในส่วนที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการนั่งชมของผู้ชม และยังป้องกันการกระทบกระทั่ง ผู้ชมแถวหลัง ที่อาจจะเกิดความตื่นเต้นดีใจ ในการเชียร ที่นั่งมีรูระบายน้ำป้องกันน้ำขัง เหมาะสำหรับ ต้องการให้ผู้ชม ขั้นอัฒจรรย์ได้สบายขึ้น แต่เก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาสแบบมีพนักพิง จะไม่เหมาะติดตั้งอัฒจันทร์ที่มีความชันน้อยมากๆ หรือความสูงของลูกตั้งขั้นอัฒจันทร์น้อยๆ 

เก้าอี้อัฒจรรย์ มีพนักพิง พลาสติก HDPE

 

 

 

 

 

 

 

2.3.เก้าอี้อัฒจรรย์ แบบที่นั่งพับกระดก เอชดีพีอี (HDPE Double Wall Blow Mold)

เก้าอี้มีในรูปแบบ มีพนักพิง มักเหมาะกับใช้ในโซน VIP ที่นั่งสามารถพับกระดกเก็บ เมื่อผู้ชมลุกขึ้นจากที่นั่ง การที่ๆนั่งพับขึ้นได้ เพิ่มความกว้าง ช่องทางเดินเข้าออกแต่ละขั้นของอัฒจันทร์ จึงทำให้ผู้ชมบนอัฒจรรย์เข้าออกได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น มีรูปทรงเข้ากับสรีระ  ทำให้ผู้ชมนั่งชมได้สบายขึ้น

 

3.เก้าอี้สนามกีฬา โพลี่พรอพพีลีน (PP.)

หรือเก้าอี้อัฒจันทร์ ชนืดนี้ ตัวที่นั่งทำด้วย พลาสติกชนิด โพลี่พรอพพีลีน (Polypropylene ,PP.) ฉีดด้วยระบบ Injection พลาสติกที่มีเนื้อหนาทำให้ทนทานต่อสภาวะอากาศ เก้าอี้พลาสติกทั่วๆไป รูปแบบของเก้าอี้สนามกีฬา พลาสติก โพลี่ (Polypropylene ,PP) มีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ :-

 

3.1.เก้าอี้อัฒจันทร์ แบบม้านั่งพลาสติก โพลี่พรอพพีลีน (PP.)

เป็น เก้าอี้อัฒจรรย์ ในรูปแบบ ม้านั่ง เหมาะสำหรับ ต้องการให้ผู้ชมสามารถ เข้าออก ขั้นอัฒจรรย์ได้คล่องตัว และขั้นอัฒจรรย์ที่ติดข้อจำกัด ที่แคบ หรือต้องการเผื่อให้สามารถ ให้ผู้ชมบนอัฒจรรย์นั่งเบียดๆกันได้ เพื่อเผื่อผู้ชมได้ความจุบนอัมจันทร์ได้มากขึ้นในบางโอกาส

 

3.2.เก้าอี้อัฒจันทร์ แบบมีพนักพิงพลาสติก โพลี่พรอพพีลีน (PP.)

เป็น เก้าอี้ในรูปแบบ มีพนักพิง มีรูปแบบเป็นสัดส่วน มีรูปทรงเข้ากับสรีระ มีพนักพิงมีประโยชน์ในส่วนที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการนั่งชมของผู้ชม และยังป้องกันการกระทบกระทั่ง ผู้ชมแถวหลัง ที่อาจจะเกิดความตื่นเต้นดีใจ ในการเชียร ที่นั่งมีรูระบายน้ำป้องกันน้ำขัง เหมาะสำหรับ ต้องการให้ผู้ชม ขั้นอัฒจรรย์ได้สบายขึ้น แต่เก้าอี้อัฒจรรย์แบบมีพนักพิง จะไม่เหมาะติดตั้งอัฒรันทร์ที่มีความชันน้อยมากๆ หรือความสูงของลูกตั้งขั้นอัฒจันทร์น้อยๆ 

เก้าอี้สนามกีฬา พลาสติก โพลี่พรอพพีลีน ฉีดด้วยระบบ injection

 

 

 

 

 

 

 

3.3.เก้าอี้อัฒจรรย์ แบบที่นั่งพับกระดกพลาสติก โพลี่พรอพพีลีน (PP.)

มีในรูปแบบ มีพนักพิง มักเหมาะกับใช้ในโซนVIP ที่นั่งสามารถพับกระดกเก็บ เมื่อผู้ชมลุกขึ้นจากที่นั่ง การที่ๆนั่งพับขึ้นได้ เพิ่มความกว้าง ช่องทางเดินเข้าออกแต่ละขั้นของอัฒจันทร์ จึงทำให้ผู้ชมบนอัฒจรรย์เข้าออกได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น มีรูปทรงเข้ากับสรีระ  ทำให้ผู้ชมนั่งชมได้สบายขึ้น

 

เก้าอี้สนามกีฬา พลาสติก โพลี่พรอพพีลีน ฉีดด้วยระบบ Gas Assist Injection

กระบวนการฉีดพลาสติกแก๊ส (Gas-Assisted Injection Molding) – คือกระบวนการฉีดพลาสติกแบบแก๊ส ที่มีการใช้แก๊สเฉื่อย โดยมากเป็นพวกไนโตรเจน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการผลักเนื้อพลาสติกที่เข้าสู่ cavity เพื่อเกิดโครงสร้างของพลาสติกโดยรอบช่องทางกลวง (hollow channel) ทำให้เหมาะกับการผลิตชิ้นงานที่ภายในกลวง ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์หาความหนาชิ้นงานที่บางที่สุด โดยที่ยังผลิตชิ้นงานได้ จากการหาปริมาณพลาสติกที่น้อยที่สุด ก่อนที่จะฉีดแก๊ส

 

การแบ่งเก้าอี้อัฒจันทร์ ตามลักษณะหรือรูปแบบที่นั่ง

  • เก้าอี้อัฒจรรย์ แบบมีพนักพิง หรือไม่มีพนักพิง

 เก้าอี้แบบ บนอัฒจันทร์การที่มีพนักพิงมีประโยชน์ ในแง่ความสะดวกสบาย ในการนั่งชมซึ่งมักใช้เวลาในการชมนานพอสมควร อีกทั้งการที่ เก้าอี้สนามกีฬา แบบมีพนักพิง ก็ยังสามารถป้องกันการกระทบกระทั่ง จากผู้ชมแถวหลัง ที่อาจมีการเชียร ดีใจ ตื่นเต้น จะมีส่วนพนักพิง ของเก้าอี้สนามกีฬา ช่วยป้องกัน ผู้ชมแถวหน้าไว้ได้  แต่ เก้าอี้สนามกีฬา แบบมีพนักพิงจะเหมาะกับขั้นลูกนอนอัฒจันทร์ที่มีความกว้าง 80 cm ขึึ้นไป เพิ่อความสะดวกในการเข้าออก ของผู้ชมที่นั่งในกลางๆแถว  และเก้าอี้ที่มีพนักพิงไม่เหมาะกับอัฒจรรย์ ที่มีความชันของแต่ละขั้นน้อย 

การที่นั่งมีพนักพิงสูงอย่างน้อย 30 cm. จากระดับที่นั่ง เป็นความสูงที่นั่งได้สบาย ( UEFA ,2011:50) และ ที่นั่งมีพนักพิงสูงอย่างน้อย 35 cm. จากระดับที่นั่ง เป็นความสูงที่นั่งได้สบาย ( BASES ,2008 : 12) ซึ่งความสูงพนักพิงที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่ง จากผู้ชมแถวหลังที่นั่งหรือขั้นทางเดิน ที่อาจมีดีใจ ตื่นเต้นจากการเชียร ซึ่งเห็นได้ว่าเหมาะกับการติดตั้งบนพื้นขั้นลูกนอนอัฒจรรย์ แต่หากขั้นลูกนอนของอัฒจันทร์ แคบ จงอาจจำเป็นต้องเลือกที่นั่ง แบบม้านั่งหรือพนักพิงเตี้ย หรือไม่มีพนักพิง

 

  • ที่นั่งแบบติดตาย หรือพับไม่ได้ (Fixed) หรือ ที่นั่งพับกระดกขึ้นได้ 

การติดตั้ง เก้าอี้แบบที่นั่งพับได้ จำทำให้ ทางเดินบนขั้นอัฒจรรย์ กว้างขึ้น ยังมีแบบที่มีแบบที่มีท้าวแขน และไม่มีท้าวแขน และยังมีรุ่นที่มีกลไกที่สามารถพับเก็บท้าวแขน พร้อมทั้งพับเก็บ และลดความสูงพนักพิงลง ในกรณีที่นั่งไม่มีผู้ชมทำให้ทางเดินบนขั้นอัฒจรรย์ กว้างขึ้น และยังมีประโยชน์ในการเพิ่มมุมมองของผู้ชมแถวหลัง ที่นั่งชนิดนี้ จึงมีประโยชน์มากขึ้น หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ผู้ชม และเจ้าหน้าดูแล สามารถ เข้าออกจากอัฒจรรย์ได้สะดวก รวดเร็วกว่า ที่นั่งแบบพับได้ได้ แต่เนื่องจาก ที่นั่งแบบพับได้มีกลไกหมุนในการพับเก็บที่นั่ง หรืแบางรุ่นสามารถพับเก็บท้าวแขนได้ด้วยจงไม่เหมาะกับ สเตเดียม หรือติดตั้งในพื้นที่ๆ มีผู้ชม ที่อาจมีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมรุนแรง อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเก้าอี้ได้

 

การแบ่งตามลักษณะการติดตั้ง เก้าอี้ บนอัฒจันทร์

  • ลักษณะ ติดตั้งบนขั้นอัฒจันทร์ 

เป็นรูปแบบการติดตั้งที่ประหยัดงบ เนื่องจากเป็นการนำที่นั่งติดตั้งไปบนขั้นลูกนอน โดยตรง

เก้าอี้อัฒจันทร์ยึดพื้น
เก้าอี้อัฒจันทร์ยึดพื้น

ไม่ได้มีโครงสร้างรองรับ ที่นั่งเพิ่มเติม ข้อเสีย ของการติดตั้ง แบบนี้มักมีซอก ระหว่างเก้าอี้ และบางครั้งมักมีการวางคานเหล็กที่ยึดเก้าอี้ แนบไปบนผิวพื้นลูกนอน หากยึดลักษณะนี้ยิ่งเป็นการขวางและซอกมุม ทำให้ทำความสะอาดยาก แต่หาก เป็นรูปแบบที่ติดยึดที่นั่งแนบติดกับผิวลูกนอน จะลดซอกมุม ส่วนขวางการทำสะอาดได้ง่ายและดียิ่งขึ้น และหากความสูงขั้นอัฒจันทร์ เตื้ยกว่า 30 cm.หากติดที่นั่งโดยตรง ที่นั่งก็จะเตี้ย ไม่ถูกตามหลักสรีระ และหาก ผิวขั้นอัฒจันทร์สูงมาก และจนยึดที่นั่งแล้วผิวที่นั่งสูงเกิด 46 cm.ขึ้นไป ทำให้ที่นั่งสูงเกิดไปไม่เหมาะกับสรีระ (นั่งแล้วขาลอย)

 

 

 

 

  • ลักษณะ ติดตั้งเก้าอี้บนโครงสร้างขาสูงจากพื้น และขายึดผิวลูกนอนขั้นอัฒจันทร์

เป็นรูปแบบที่ที่นั่งติดตั้งบนโครงสร้าง คานหรือขา ให้ความสูงของผิวที่นั่งสูงจากพื้น ได้มาตรฐานเท่าๆกัน ได้ตามหลักสรีระ แล้วจึงยึดขาเก้าอี้ (ซึ่งอาจเป็นขาเหล็ก หรือขาอลูมิเนียม ) กับผิวขั้นลูกนอนด้วยพุกโลหะ ข้อดีของการติดตั้งแบบนี้ เช่น นั่งสบายกว่าเนื่องจากความสูงที่นั่งได้มาตรฐานตามหลักสรีระ และนั่งได้สบายเท่ากันทุกขั้น ที่นั่ที่ติดตั้งลักษณะจะมีพท.ใต้ที่นั่งสามารถหลบเท้าเข้าไปใต้ที่นั่งได้ เหมาะสำหรับ อัฒจันทร์ที่มีความแตกต่างในแต่ละขั้นน้อย หรือมากๆ หรือ ขั้นสูงไม่เท่ากัน

  • ลักษณะ ติดตั้งเก้าอี้บนโครงสร้างขาสูงจากพื้น และขายึดลูกตั้งของขั้นอัฒจันทร์

เป็นรูปแบบที่ที่นั่งติดตั้งบนโครงสร้าง คานหรือขา ให้ความสูงของผิวที่นั่งสูงจากพื้น

เก้าอี้สนามกีฬาพับเก็บได้
เก้าอี้ที่นั่งพับเก็บได้โพลี่ ขายึดผนัง

ได้มาตรฐานเท่าๆกัน ได้ตามหลักสรีระ แล้วจึงยึดขาเก้าอี้ (ซึ่งอาจเป็นขาเหล็ก หรือขาอลูมิเนียม ) กับผิวขั้นลูกตั้งของขั้นอัฒจันทร์ ด้วยพุกโลหะ ข้อดีของการติดตั้งแบบนี้ เช่น นั่งสบายกว่าเนื่องจากความสูงที่นั่งได้มาตรฐานตามหลักสรีระ และนั่งได้สบายเท่ากันทุกขั้น ที่นั่ที่ติดตั้งลักษณะจะมีพท.ใต้ที่นั่งสามารถหลบเท้าเข้าไปใต้ที่นั่งได้ เหมาะสำหรับ อัฒจันทร์ที่มีความแตกต่างในแต่ละขั้นน้อย หรือมากๆ หรือ ขั้นสูงไม่เท่ากัน