เก้าอี้อัฒจันทร์ เก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาส (Fibre Glass) ลักษณะเนื้องานที่นั่งแข็ง ส่วนใหญ่ผิวมันเงา ทำงานโพลี่เอสเตอร์เรซิ่นเสริมกำลังด้วยใยแก้ว เคลือบผิวด้วยสีผสมเจลโคส เลือกสีได้หลากหลายกว่าพลาสติก