เก้าอี้สนามกีฬา พลาสติกโพลี่พรอพพีลีน PP. ( Polypropylene) หรือ โพลีโพรพิลีน พลาสติกชนิดนี้มีการใช้งานหลากหลายรูปแบบ มักมีเนื้อชิ้นงานชั้นเดียว ผลิตด้วยระบบฉีดขึ้นรูป