อัฒจันทร์สำเร็จรูป อัฒจันทร์เหล็ก

ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง อัฒจรรย์ประกอบ ทุกแบบ

บริษัท เอทรอส (ประเทศไทย) จำกัด อัฒจันทร์ประกอบกึ่งถาวร อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ หรือ อัศจรรย์ กีฬา อัฒจันทร์ถอดประกอบได้ประกอบกลับได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีการตัดเชื่อมทำสี ไม่ทำให้เกิดเสียง หรือไม่มีเหม็นสีหน้างาน