อัฒจันทร์สำเร็จรูป อัฒจันทร์ประกอบกึ่งถาวร อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ อัฒจันทร์ถอดประกอบได้ประกอบกลับได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีการตัดเชื่อมทำสี ไม่ทำให้เกิดเสียง หรือไม่มีเหม็นสีหน้างาน