ม้านั่งสำรอง ที่พักนักกีฬา ม้านั่งสำรอง ฟุตบอล

ซุ้มที่พักนักกีฬาสำรอง ที่นั่งนักกีฬา player seats ที่นั่งกรรมการ Judges Stand At the finish

รับทำ ม้านั่งสำรอง หรือ ที่พักนักกีฬา ที่นั่งแบบม้านั่งยาว หรือมีพนักพิง หุ้มเบาะ โครงเหล็ก มีหลังคาโพลี่คาร์บอนเนต หรือ Metal Sheet มีทั้งแบบมีล้อเคลื่อนย้าย และไม่มีล้อ  มี Option แป้นยึดพื้นกันไถล รับทำตามแบบ หรือ ตามแบบมาตรฐาน มีความยาวหลายขนาด เช่น ยาว 8 ,10 ,12 ที่นั่ง หรือแบบ 2 แถว หรือ สั่งทำได้ตามขนาดที่ต้องการ