เก้าอี้สนามกีฬา พลาสติกชนิด เอชดีพีอี ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น , พลาสติกฉีด โพลี่ฯ (PP.) ธรรมดา PP. Gas assist. ,ไฟเบอร์กลาส