สแตนด์ถ่ายภาพหมู่ อัฒจันทร์ร้องประสานเสียง อัฒจรรย์ร้องคอรัส อัฒจันทร์การแสดงบนเวที มีแบบ 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น
เป็นแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน และ มีแบบใช้งานในร่ม หรือ ตั้งใช้งานกลางแจ้งทนแดดทนฝน เพื่อความสะดวกไม่ต้องคอยเก็บเพื่อหลบฝน