เก้าอี้สนามกีฬา พลาสติก HDPE. Blow mold

เก้าอี้อัฒจรรย์ ทำด้วยเนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง หรือ เอสดีพีอี ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้แข็งแรง เนื้อเหนียว ทนทานกว่า ที่นั่งพลาสติกแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า เก้าอี้ที่ทำจากพลาสติก โพลี่พรอพพีลีน (Polypropylene : PP.) ซึ่งสังเกตได้ว่ามักจะมีเนื้อ เพียงชั้นเดียว

ขายึด เก้าอี้สนามกีฬา 

เก้าอี้สนามกีฬา มีขายึดหลายแบบ มีแบบตัวที่นั่ง ยึดกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ โดยตรง หรือ มีเหล็กขึ้นรูปทำให้ที่นั่งยึดแนบกับผิวพื้นลูกนอน ขั้นอัฒจรรย์  และมีเก้าอี้สนามกีฬา ตั้งบนคานเหล็ก ที่ขายึดบนพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจันทร์ และยังมีขายึดบนลูกตั้ง(หรือขายึดผนัง)ของขั้นอัฒจันทร์ ขายึดมีทั้งแบบขาเหล็ก ขึ้นรูป หรือ อลูมิเนียมอัลลอย์ฉีด พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน ระบบ Powder coating

และยึงมีที่นั่งเนื้อ HDPE แบบที่ฉีดมีเบ้า สำหรับยึดที่นั่งได้โดยตรงกับพื้นขั้นอัฒจันทร์โดยตรงใช้สกรูหรือพุกร้อยผ่านที่นั่ง ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนเหล็กเป็นตัวกลางยึดที่นั่ง และมายึดเหล็กกับพื้นขั้นอีกที ทำให้ประหยัด วัสดุและแรงงาน

มี Option หุ้มเบาะ ผ้าหรือหนัง