เก้าอี้สนามกีฬา พลาสติก HDPE. Blow mold

เก้าอี้อัฒจรรย์ ทำด้วยเนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง หรือ เอสดีพีอี ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า เก้าอี้ที่ทำจากพลาสติก โพลี่พรอพพีลีน (Polypropylene : PP.) ซึ่งสังเกตได้ว่ามักจะมีเนื้อ เพียงชั้นเดียว

ขายึด เก้าอี้สนามกีฬา 

เก้าอี้สนามกีฬา มีขายึดหลายแบบ มีแบบตัวที่นั่ง ยึดกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ โดยตรง หรือ มีเหล็กขึ้นรูปทำให้ที่นั่งยึดแนบกับผิวพื้นลูกนอน ขั้นอัฒจรรย์  และมีเก้าอี้สนามกีฬา ตั้งบนคานเหล็ก ที่ขายึดบนพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจันทร์ และยังมีขายึดบนลูกตั้งของขั้นอัฒจันทร์ ขายึดมีทั้งแบบขาเหล็ก ขึ้นรูป หรือ อลูมิเนียมอัลลอย์ฉีด พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน ระบบ Powder coating 

มี Option หุ้มเบาะ ผ้าหรือหนัง