โต็ะโรงอาหาร

เก้าอี้แถวพักคอย เก้าอี้ฟังคำบรรยาย

โต๊ะโรงอาหาร พร้อมที่นั่ง

หน้าโต๊ะ หรือ ที่นั่ง ทำด้วยไฟเบอร์กลาส หรือหน้าโต๊ะไม้ มีทั้งแบบ 2 , 4 , 6 , 8 ,10 ที่นั่ง หรือสั่งทำตามแบบ มีโต๊ะโรงอาหารที่นั่งพับเก็บได้ และแบบโต๊ะโรงอาหารพับเก็บได้เคลื่อนย้ายได้

เก้าอี้แถวไฟเบอร์กลาส เก้าอี้พักคอย ที่นั่งทำด้วยไฟเบอร์กลาส สามารถสั่งทำตามแบบได้