Category Archives: ข้อมูลสินค้า

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ อัฒจรรย์สำเร็จ เคลื่อนย้ายได้   1.อัฒจรรย์ประกอบได้ เคลื่อนย้ายได้ (อัฒจรรย์ไม่ได้พับเก็บได้) เป็นอํฒจันทร์ โครงสร้างหลัก ทำด้วยเหล็ก สแตนเลส หรือ อลูมิเนียม เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบเป็นอัฒจรรย์ [...]

เก้าอี้สนามกีฬา

เก้าอี้สนามกีฬา หรือ เก้าอี้อัฒจรรย์ หรือ เก้าอี้อัฒจันทร์ เก้าอี้สนามกีฬา สามารถแบ่งได้หลายลักษณะ ดังต่อไปนี้ :- แบ่ง ตามวัสดุที่ใช้ทำ เก้าอี้ แบ่งตามลักษณะของ เก้าอี้ แบ่งตามลักษณะติดตั้ง [...]

เก้าอี้หอประชุม เก้าอี้โรงหนัง

เก้าอี้เธียเตอร์ เก้าอี้หอประชุม เก้าอี้โรงหนัง เป็นเก้าอี้เบาะ ฟองน้ำทำจาก โพลี่ยูริเทนโฟม ฉีด หุ้มหนัง หรือ หุ้มผ้า ที่นั่งพับกระดกเก็บได้ เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน มีแบบท้าวแขนพับ ข้นได้เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน มี [...]

อัฒจันทร์ประกอบแบบต่างๆ

1. อัฒจันทร์ถอดประกอบได้ (สะดวก รวดเร็ว)  อัฒจรรย์แบบถอดประกอบได้ เป็นอํมจันทร์ที่มีคุณสมบัติ โครงสร้างหลักสามารถถอด ออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ และประกอบอัฒจรรย์ กลับ ได้ง่ายไม่ต้อง ขันสกรู น๊อต ให้ยุ่งยาก หรือ [...]

อัฒจันทร์พับเก็บได้

อัฒจันทร์พับเก็บได้