อัฒจันทร์ประกอบกึ่งถาวร

อัฒจรรย์ประกอบ มีทั้งแบบ อัฒจันทร์ประกอบ ไม่เคลื่อนย้ายไป ติดตั้งที่จุดอื่น

 อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ และ อัฒจันทร์ถอดประกอบได้รวดเร็ว

อัฒจรรย์ ทุกแบบ เป็น อัฒจันทร์ที่ทำทุกชิ้นส่วนสำเร็จแล้ว จะสามารถนำชิ้นส่วนต่างมาประกอบได้ที่หน้างานไม่ต้องตัดเชื่อม ไม่ต้องมีเสียงดังรบกวน หรือไม่ต้องทำสีที่หน้างาน จึงไม่มีเหม็นกลิ่นสี ไม่เกิดมลพิษการรบกวนการทำงานพื้นที่อื่นๆขณะทำหรือประกอบอัฒจันทร์ มีโครงสร้าง เป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม หรือ สเตนเลส ซ่งเหมาะกับพื้นที่การใช้งาน จะมีการสัมผัสน้ำโดยตลอด

และอัฒจรรย์ แต่ละ ชนิดมี แบบใช้งาน ในร่ม หรือกลางแจ้ง

ที่นั่งอัฒจันทร์ หรือ เก้าอี้สนามกีฬา ที่ติดตั้งบนอัฒจันทร์ประกอบ มีทั้งแบบ ม้านั่งยาว เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิงเตี้ย เก้าอี้สนามกีฬามีพนักพิง เก้าอี้อัฒจรรย์ ที่นับพับได้ , เก้าอี้อัฒจรรย์ ที่นับพับได้ มีท้าวแขน , อัฒจันทร์ประกอบสำเร็จรูป ยังสามารถ ติดตั้ง เก้าอี้ ฟังคำบรรยาย เก้าอี้หอประชุม หรือเก้าอี้โรงหนัง หุ้มด้วยผู้หรือหนัง