ที่นั่งสนามกีฬามีพนักพิง พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 32

ที่นั่งสนามกีฬามีพนักพิง พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 32

เก้าอี้สนามกีฬามีพนักพิง เก้าอี้พลาสติก มีรูระบายน้ำ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์ ด้วยชิ้นส่วนเหล็ก ยึดใต้ที่นั่ง และยึดเหล็กกับพื้นขั้นด้วยพุก หรือสามารถประยุกต์นำที่นั่งยึดบนคานเหล็กได้