ม้านั่งพนักเตี้ย ยึดพื้น ไม่ต้องใช้เหล็กยึด พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 3c

ม้านั่งพนักเตี้ย ไม่ต้องใช้เหล็กยึด รุ่น ATBM 3c

ม้านั่งพลาสติก  มีรูระบายน้ำ แบบยึดที่นั่งกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ได้โดยไม่ต้องมีเหล็กยึดที่นั่งกับ พื้นขั้นอัฒจันทร์ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยระบบเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อ

เหนียวกว่า ทนทานต่อสภาพอากาศกว่า พลาสติกแบบชั้นเดียวทั่วๆไป สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์

ที่นั่งพลาสติกขึ้นรูปเบ้ายึดกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ได้โดยไม่ต้องมี เหล็กยึดที่นั่งกับ พื้นขั้นอัฒจันทร์