ม้านั่งสนามสนามกีฬาอลูมิเนียมอัลลอยด์ รุ่น ATSS 18

ม้านั่งสนามสนามกีฬาอลูมิเนียมอัลลอยด์ รุ่น ATSS 18

ที่นั่งหรือม้านั่งอลูมิเนียมอัลลอยด์ ด้วยระบบ Extrusion แบบมีพนักพิง เก้าอี้ริมสนาม หรือ เก้าอี้สนามเทนนิส ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ใช้งานกลางแจ้ง พ่นเคลือบด้วยสี มีสีเขียว  สามารถประยุกต์ ใช้วางริมสนามกีฬาชนิดอื่นๆก็ได้ หรือเป็นเก้าอี้สนาม เก้าอี้ในสวน โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน ระบบ Epoxy Powder coat

ขนาดความยาวประมาณ 2 เมตร