ม้านั่งสนามสนามกีฬาเหล็ก รุ่น ATSS 19

ม้านั่งสนามสนามกีฬาเหล็ก รุ่น ATSS 19

ที่นั่งหรือม้านั่งเหล็ก แบบไม่มีพนักพิง เก้าอี้ริมสนาม หรือ เก้าอี้สนามเทนนิส ทำด้วยเหล็ก  ใช้งานกลางแจ้ง พ่นเคลือบด้วยสี มีสีเขียว  สามารถประยุกต์ ใช้วางริมสนามกีฬาชนิดอื่นๆก็ได้ หรือเป็นเก้าอี้สนาม เก้าอี้ในสวน โครงสร้างเหล็ก พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน ระบบ Epoxy Powder coat

ขนาดความยาวประมาณ 2 เมตร