ม้านั่งหุ้มเบาะ ยึดพื้นขั้น รุ่น ATAU 3U

ม้านั่งหุ้มเบาะ แบบไม่มีพนัก ยึดพื้น รุ่น ATBM 3U

ม้านั่งพนักไม่มีพิง แบบหุ้มเบาะ ผ้า หรือหนังเทียม หรือหนังแท้ สามารถเลือกได้เนื้อนุ่มหรือแข็ง ทำให้นั่งนานๆ ได้สบายขึ้น และสามารถประยุกต์ ใช้เยึดกับขอบปูนคอนกรีต หรือ คอนกรีตล้อม ต้นไม้ ที่นั่งพักคอบ สามารถเลือกสีได้ สีหนัง หรือผ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิตผ้าหรือหนัง