ม้านั่งไม่มีพนัก ยึดพื้นขั้น พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 3B

ม้านั่งอัฒจันทร์เชียร์กีฬา แบบไม่มีพนักพิง รุ่น ATBM 3B

ม้านั่งพลาสติก   แบบยึดที่นั่งกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ได้โดยมีเหล็กยึดที่นั่งกับ พื้นขั้นอัฒจันทร์ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยระบบเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อ

เหนียวกว่า ทนทานต่อสภาพอากาศกว่า พลาสติกแบบชั้นเดียวทั่วๆไป สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์

ม้านั่งพลาสติกขึ้นรูปเบ้ายึดกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ได้โดย พร้อมมี เหล็กยึดที่นั่งกับ พื้นขั้นอัฒจันทร์