อัฒจรรย์พับเก็บได้ เข็นย้ายได้ ที่นั่งแบบม้านั่ง ใช้กลางแจ้ง รุ่น ATHKT 3B MO

อัฒจรรย์พับเก็บได้ เข็นย้ายได้ ที่นั่งแบบม้านั่ง ใช้กลางแจ้ง รุ่น ATHKT 3B MO

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งแบบม้านั่ง พลาสติกแบบ เอชดีพีอี ( HDPE. ) โครงสร้างอัฒจันทร์เป็นเหล็กพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล สามรถเข็นเคลื่อนย้ายไปใช้ใช้งานในจุดต่างๆได้ งานกลางแจ้ง หรือในร่มได้ ที่นั่งแบบม้านั่ง ทำด้วยเนื้อพลาสติกชนิด HDPE. ฉีดมีเนื้อ 2 ชั้น  พลาสติกแบบ เอชดีพีอี ( HDPE. )ทำให้ แข็งแรงกว่าเนื้อเหนียวกว่า แบบผิวชั้นเดียว  ผสมสารป้องกันรังสีUV ปูพื้นขั้นอัฒจันทร์มีทั้งแบบเหล็กกันลื่น ไ พื้นไม้สังเคราะห์ Wood–plastic composites (WPCs)เคลื่อน หรือตะแกรง หรือ อลูมืเนียมผิวกันลื่น สามารถเลือก มีล้อเข็นหักเลี้ยวเคลื่อนย้ายได้รอบตัวอีกด้วย

 

อัฒจรรย์พับเก็บ-เข็นย้ายได้
อัฒจรรย์พับเก็บ-เข็นย้ายได้ พื้นขั้นอัฒจรรย์ เป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม สถานะกางออกใช้งาน
อัฒจันทร์พับเก็บ-เข็นย้ายได้
อัฒจรรย์พับเก็บ-เข็นย้ายได้ พื้นขั้นอัฒจรรย์ เป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม สถานะกางออกใช้งาน ใช้งานกลางแจ้ง

อัฒจรรย์พับเก็บได้ เข็นเคลื่อนย้ายได้ พื้นขั้นปูด้วย ไม้สังเคราะห์ Wood Plastic Composite (WPC) ทนแดดทนฝน ไม้เป็นเชื้อรา กันปลวก กันแมลง

อัฒจรรย์พับเก็บเคลื่อนย้ายได้-กลางแจ้ง พื้นไม้สังเคราะห์ ที่นั่งม้านั่ง
อัฒจันทร์พับเก็บเคลื่อนย้ายได้-กลางแจ้ง พื้นไม้สังเคราะห์ WPC ที่นั่งม้านั่ง สถานะกางออกใช้งาน

 

อัฒจรรย์พับเก็บ เข็นย้ายได้ กลางแจ้ง
อัฒจรรย์พับเก็บ เข็นย้ายได้ กลางแจ้ง พื้นได้สังเคราะห์ WPC สถานะพับเก็บ พร้อมเคล์ื่อนย้ายไปใช้งานจุดอื่นๆได้