อัฒจรรย์ ร้องChorus สแตนถ่ายรูปหมู่ พับเก็บได้ ขนาด 4 ชั้น ใช้กลางแจ้ง รุ่น ATCST-1-4CO

อัฒจรรย์ ร้องChorus สแตนถ่ายรูปหมู่ อัฒจรรย์การแสดงรุ่น ขนาด 4 ชั้น ใช้งานกลางแจ้ง ATCST-1-4CO

อัฒจันทร์สำหรับหารร้องประสานเสียง หรือสแตนร้องคอรัส (Chorus) พับเก็บได้ขนาด 4 ชั้นทำเสริมให้การแสดงบนเวทีดู มีมิติมากขึ้น พื้นขั้น เป็นอลูมิเนียมลายกันลื้น สามารถตั้งทิ้งไว้ ทนแดดทนฝน เหมาะใช้งานกลางแจ้งโดนแดดฝน สามารถพับเก็บได้ เมื่อไม่ต้องการใช้งาน ได้ทั้งในร่ม หรือ กลางแจ้งก็ได้

สแตนร้องประสานเสียง
ตัวอย่าง ภาพ แสดงการใช้งาน สแตนร้องประสานเสียง (Chorus) หรือ เรียกว่า “Choir Stands” หรือ “Choir Riser Stage”

หรือสามารถใช้สำหรับการถ่ายรูปหมู่ ในวาระต่างๆ ได้โดยแถวหน้าไม่บังคนแถวหลังอีกต่อไป

และยังสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ขนาด 2-4 ชั้น รุ่น ATCST-1-4CO

ตัวอย่าง การ จัดอัฒจันทร์ เป็นแบบ Outdoor Amphitheater chorus stage
ตัวอย่าง ภาพการใช้งานอัฒจันทร์ Chorus เป็นรูปโค้ง งานกิจกรรมกลางแจ้ง Outdoor Amphitheater as chorus stage

อัฒจันทร์ร้องประสานเสียงขนาด 4 ชั้น พับเก็บได้