อัฒจันทร์ร้องเพลงประสานเสียง สแตนถ่ายรูปหมู่ พับเก็บได้ ขนาด 3 ชั้น รุ่น ATCST-1-3C

อัฒจันทร์ ร้องเพลงประสานเสียง สแตนถ่ายรูปหมู่ อัฒจรรย์การแสดงรุ่น ATCST-1-3C

อัฒจันทร์สำหรับหารร้องประสานเสียง หรือสแตนร้องคอรัส (Chorus) ทำเสริมให้การแสดงบนเวทีดู มีมิติมากขึ้น

สแตนร้องประสานเสียง
ตัวอย่าง ภาพ แสดงการใช้งาน สแตนร้องประสานเสียง (Chorus) หรือ เรียกว่า “Choir Stands” หรือ “Choir Riser Stage”

หรือสามารถใช้สำหรับการถ่ายรูปหมู่ ในวาระต่างๆ ได้โดยแถวหน้าไม่บังคนแถวหลังอีกต่อไป

อัฒจันทร์ถ่ายรูปหมู่
ตัวอย่างเมื่อใช้ อัฒจันทร์สำหรับการถ่ายรูปหมู่

และยังสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ขนาด 3 ชั้น รุ่น ATCST-1-3C