อัศจรรย์อลูมิเนียมที่นั่งมีพนักพิง 5 แถว รุ่น ATAST 07 11 5AM

อัศจรรย์อลูมิเนียมที่นั่งมีพนักพิง แบบ 5 แถว รุ่น ATAST 07 11 3AM

โครงสร้างอลูมิเนียม Extrusion ที่นั่งมีพนักพิง ทำด้วย พลาสติก HDPE ฉีด ด้วย ระบบ Blow molding เนื้อ 2 ชั้น เหนียวทนทานความพลาสติก กว่าที่นั่งพลาสติก ตามท้องตลาดทั่วๆไป  อีกทั้งโครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ทนทานการผุกร่อนได้ดีกว่าโครงสร้างอัฒจันทร์ที่เป็นเหล็ก จึงสามารถใช้งานกลางแจ้งหรือ ริมสระว่ายน้ำ ได้ดีกว่าโครงสร้างอัฒจรรย์เหล็ก เลือกขนาด ขนาดอัศจรรย์สามารถติต่อเพื่อปรึกษาออกแบบปรับขนาด จำนวนชั้น ได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานจริงได้ มีOption ราวกันตกด้านข้าง

พื้นทางเดินระหว่างแถว แผ่นขั้นเหยียบทางเดินให้กว่าขี้น ทำให้ความสะดวกสบายในการเข้า-ออก ของผู้ใช้งาน

อัศจรรย์อลูมิเนียมที่นั่งพนักพิง ขนาด 5 ชั้น
อัศจรรย์อลูมิเนียมที่นั่งพนักพิง ขนาด 5 ชั้น