อัศจันทร์ถอดได้ ประกอบกลับได้ ที่นั่งมีพนักพิงสูง รุ่น ATDST 02-12

อัฒจันทร์ถอดได้ ประกอบกลับได้รุ่น ATDST 02-12

เป็นอัฒจันทร์ที่สามารถ ถอดออกได้ และสามารถประกอบกลับเป็นอัฒจันทร์ อย่างรวดเร็ว โดยโครงสร้างหลักๆ ไม่ต้องขันสกรูน๊อต ผู้ดูแลรักษาอัฒจันทร์สามารถใช้คนไม่มาก และคนที่ไม่มีทักษะด้านงานช่าง ถอดหรือประกอบอัฒจันทร์ได้ไม่ยาก

อัฒจันทร์ถอดได้-เมื่อถอด
ถาพแสดง การเก็บชิ้นส่วนอัฒจันทร์ หลังจาก ถอดมาเพื่อจัดเก็บ หรือเพื่อย้ายไปใช้งานจุดอื่นๆ

อัฒจันทร์ชนิดนี้สามารถปรับประกอบลดหรือเพิ่ม ขนาดความยาว หรือลดขนาด จำนวนชั้นจำนวนที่นั่งของอัฒจันทร์ได้  หรือ ต่อกันยาวติดกัน หรือแยกเป็นตัวสั้นๆหลายๆตัว ฯ สามารถ ประยุกต์ ปรับได้ ตามลักษณะของการจัดงานในแต่ละงาน ซึ่ง อาจใช้พท.ในการติดตั้ง และจำนวน ผู้ที่เข้าร่วมงานแตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม แล้วแต่ idea

และจินตนาการ ของผู้ดูแลอัฒจันทร์ ที่จะปรับอัฒจันทร์ให้เหมาะสมกับจำนวน หรือพท.จัดวาง

อัฒจันทร์ตอนประกอบ หรือตอนถอด
ภาพแสดง อัฒจันทร์ ตอนประกอบ หรือตอนถอดออกเก็บ

เพื่อจัดกิจกรรม มีทั้ง แบบใช้ในร่ม หรือกลางแจ้ง ที่นั่งแบบพนักพิงหลังสูง มีทั้ง แบบเกรด ใช้ในร่ม หรือกลางแจ้ง โครงสร้างเป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminum) ทำสีระบบ powder coat หรือเหล็กชุบกันสนิมระบบ Hot dip Glavanize ที่นั่งของรุ่นนี้ เป็นแบบพนักพิงสูง ทำด้วย พลาสติกฉีดแบบเนื้อ 2 ชั้น ฉีดด้วยระบบ  Blow Molding พลาสติกชนิด HDPE เนื้อเหนียวทนทาน กว่าพลาสติกเกรดที่มักใช้งานในครัวเรือนทั่วๆไป