เก้าอี้นักกีฬาแถว – ที่นั่ง มีพนักพิง รุ่น ATSS 10 10 3 T

เก้าอี้นักกีฬาแถว 3 ที่นั่ง มีพนักพิง รุ่น ATSS 10 10 3T

ที่นั่งนักกีฬา หรือ ดัดแปลงเป็น ที่นั่งข้างสนาม แบบแถว 3  โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พ่นเคลือบผิวด้วย สีระบบ Powder coat หรือ โครงสร้างสแตนเลส ที่นั่งแบบมีพนักพิง ทำด้วยพลาสติก HDPE blow mold  เนื้อ 2 ชั้น  มีที่นั่ง 2 แถว มีโครงสร้าง เหล็กหรือ สแตนเลส  ที่นั่งแบบมีพนักพิง มีรูระบายน้ำ วัสดุ ไฟเบอร์กลาส หรือ พลาสติก HDPE blow mold  เนื้อ 2 ชั้น สามารถยกเหรือ ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก

สามารถเลือก ความยาว ของแต่ละชุดได้ เช่น ยาว 3 ที่นั่ง ต่อชุด หรือ ยาว 4 10 ที่นั่ง ต่อชุด  หรือ ยาว 5 ที่นั่ง ต่อชุด