เก้าอี้นักกีฬาแถว 4 ที่นั่ง โครงสแตนเลส รุ่น ATSS 10 10 4 TO

เก้าอี้นักกีฬาแถว 4 ที่นั่ง โครงสแตนเลส รุ่น ATSS 10 10 4TO

ที่นั่งนักกีฬา หรือ ดัดแปลงเป็น ที่นั่งข้างสนาม หรือเก้าอี้พักคอย เก้าอี้ริมสนามกีฬาต่างๆ แบบแถว 4  โครงสร้างทำด้วย สแตนเลส ใช้งานกลางแจ้ง ที่นั่งแบบมีพนักพิง ทำด้วยพลาสติก HDPE blow mold  เนื้อ 2 ชั้น  มีที่นั่งแถว มีโครงสร้างคานและขาเป็น  สแตนเลส  ที่นั่งแบบมีพนักพิง มีรูระบายน้ำ ทำด้วย พลาสติก HDPE blow mold  เนื้อ 2 ชั้น สามารถยกเหรือ ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก

สามารถเลือก ความยาว ของแต่ละชุดได้ เช่น ยาว 3 ที่นั่ง ต่อชุด หรือ ยาว 4 ที่นั่ง ต่อชุด  หรือ ยาว 5 ที่นั่ง ต่อชุด