เก้าอี้พนักสูงยึดพื้นโดยตรงไม่ต้องใช้เหล็กยึด พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 12 H

เก้าอี้พนักสูง ยึดพื้น ไม่ต้องใช้เหล็กยึด รุ่น ATBM 12 H

เก้าอี้พนักพิงสูง เก้าอี้พลาสติกโพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold)เนื้อ 2 ชั้น ทำให้ เนื้อเหนียวแข็งแรงทนทาน กว่าทั่วไปที่มีผิวชั้นเดียว ที่นั่งพลาสติกพื้นนั่งมีการขึ้นรูปเบ้าสำหรับร้อยสกรูยึดพื้นขั้นอัฒจันทร์ ได้โดยตรง กับพื้นขั้น หรือยึดที่นั่งได้โดยตรงจากด้านบนพื้นนั่งกับส่วนรอบรับ หรือขาเหล็ก ได้โดยไม่ต้องมี ชิ้นส่วนเหล็กยึดเสริม ช้วยยึดที่นั่ง
เก้าอี้พนักสูง
เก้าอี้พนักสูง ยึดพื้นได้โดยตรงโดย ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนเหล็กเสริมยึดช่วยยึด