เก้าอี้สนามกีฬามีพนักพิง พลาสติก (HDPE.) ขายึดพื้น รุ่น ATBM 11B

เก้าอี้สนามกีฬาขายึดพื้น มีที่นั่งพนักพิง รุ่น ATBM 11B

ที่นั่งทำด้วย พลาสติกชนิดเอชดีพีอี ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) ขาเหล็กยึดเก้าอี้สนามกีฬากับพื้นลูกนอนขั้นอัฒจันทร์ พ่นสีกันสนิมด้วยสีอบความร้อนระบบ Powder coat