เก้าอี้สนามกีฬาพนักเตี้ย ไม่ต้องใช้เหล็กยึด พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 08 H

เก้าอี้สนามกีฬาพนักเตี้ย ไม่ต้องใช้เหล็กยึด รุ่น ATBM 08 H

เก้าอี้พลาสติก  มีรูระบายน้ำ แบบยึดที่นั่งกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ได้โดยไม่ต้องมีเหล็กยึดที่นั่งกับ พื้นขั้นอัฒจันทร์ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยระบบเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อ

เก้าอี้สนามกีฬา
เก้าอี้สนามกีฬาหลังเตี้ย HDPE. ATBM-08

เหนียวกว่า ทนทานต่อสภาพอากาศกว่า พลาสติกแบบชั้นเดียวทั่วๆไป สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์

เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิงเตี้ย ไม่ต้องใช้เหล็กยึด
เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิงเตี้ย ไม่ต้องใช้เหล็กยึด
ที่นั่งพลาสติกขึ้นรูปเบ้ายึดกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ได้โดยไม่ต้องมี เหล็กยึดที่นั่งกับ พื้นขั้นอัฒจันทร์