เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิง พลาสติก (HDPE.) ขายึดพื้น รุ่น ATBM 11NG

เก้าอี้สนามกีฬามีที่นั่งพนักพิง แบบขายึดพื้น รุ่น ATBM 11NG

ที่นั่งทำด้วย พลาสติกชนิดเอชดีพีอี ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) ขายึดเก้าอี้แบบยึดพื้น เก้าอี้สนามกีฬากับ แบบยึดลูกนอน ขั้นอัฒจันทร์ ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีด ทนทาน ป้องกันสนิมได้ดีกว่าขาเหล็ก  และขาพ่นสีกันสนิมด้วยสีอบความร้อนระบบ Powder coat

เก้าอี้สนามกีฬามีที่นั่งพนักพิง แบบขายึดพื้น เพิ่มความสบายนั่งผู้นัี่งชมในแถว สามารถหลบขา ให้ผู้ชมท่านอื่นๆที่นั่งร่วมแถวเข้าออกได้สะดวกเพิ่มขึ้น และเก้าอี้รุ่นที่ตั้งบนขาตั้งพื้น รุ่น ATBM 11NG หากความสูงขั้นสูงชันทำให้ติดตั้ง เก้าอี้รุ่นแบบยึดที่บนผิวพื้นขั้นโดยตรง แล้วพื้นผิวที่นั่งจะสูงเกิน จะไม่ได้หลักสรีระวิทยา