เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง รุ่น ATFR 06A

เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส

ผิวแข็งมันเงา  แบบมีพนักพิง มีรูระบายน้ำ ยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจรรย์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์ สามารถยึดพื้นขั้นอัฒจันทร์ได้โดยไม่มี หรือไม่เห็นเหล็กยึดระหว่างระหว่างเก้าอี้ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดขั้นอัฒจันทร์ และขยะไม่กักขังระหว่างเหล็กยึดเก้าอี้หรือสามารถนำไปติดตั้งกับโครงขายึดที่ท่าน ทำขึ้นเองหรือ สามารถสั่งเฉพาะ เปลือกที่นั่งใหม่ดัดแปลงใส่ให้เข้ากับโครงขาเหล็กเดิม เพื่อทดแทนที่นั่งเดิมที่เสื่อมสภาพใส่เข้ากับ ที่ได้ตามต้องการ