เก้าอี้หอประชุมเดี่ยว เก้าอี้โรงหนัง เดี่ยว รุ่น ATAU 5003 -1

เก้าอี้หอประชุมเดี่ยว เก้าอี้โรงหนัง รุ่น ATAU 5003

เบาะโพลี่ยูรีเทน (Flexible Polyurethane foam) หุ้มด้วยผ้า หรือหนัง แท้ / PVC / PU เลือกสีได้ 1 ที่นั่งมี 2 ท้าวแขน แยกเก้าอี้หอประชุมแต่ละตัวอิสระจากกัน ไม่ต้องใช่ท้าวแขนร่วมกัน ด้านหลังหรือด้านล่างครอบด้วยพลาสติกฉีด เบาะนั่งมีกลไกพับกระดกเก็บได้ ท้าวแขนเป็นไม้ทำสีไม้สามารถเลือกสีไม้ได้ และเคลือบผิวด้วยยูริเทน มี option แผ่นรองเขียน ทำด้วยไม้ มีกลไกพับเก็บเข้าในซองเก็บที่สามารถเปิดจากบานพับท้าวแขน โครงสร้าง และขาเป็นเหล็กพ่นเคลือบด้วย สีอบความร้อนระบบ Powder coat ยึดโครงขากับพื้นด้วยพุก