เก้าอี้อัฒจรรย์แบบพนักพิง พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 06

เก้าอี้อัฒจรรย์แบบมีพนักพิง

เก้าอี้พลาสติก แบบยึดที่นั่งกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ได้โดยไม่ต้องมีเหล็กยึดที่นั่งกับ พื้นขั้นอัฒจันทร์ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยระบบเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อ

เหนียวกว่า ทนทานต่อสภาพอากาศกว่า พลาสติกแบบชั้นเดียวทั่วๆไป สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์ ทรงนี้มีแบบมีรูระบายน้ำ ป้องกันน้ำขัง อีกด้วย

สามารถประยุกต์ใช้ยึดกับโครงขาเหล็ก เป็นเก้าอี้แถว หรือเก้าอี้พักคอย หรือเก้าอี้ฟังคำบรรยาย ect. ได้