เก้าอี้อัฒจรรย์ ไฟเบอร์กลาส พนักพิงสูง รุ่น ATFR 11A

เก้าอี้อัฒจรรย์ ไฟเบอร์กลาส

ผิวแข็งมันเงา  แบบมีพนักพิงสูง ขนาดประมาณยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจรรย์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจรรย์สามารถยึดพื้นขั้นอัฒจรรย์