เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส พนักพิงสูง รุ่น ATFR 02A

เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส

ผิวแข็งมันเงา  แบบมีพนักพิงสูง มีรูระบายน้ำ ขนาดประมาณ กว้าง 45 cm. ลึก 50 cm. สูง 35 cm ยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจรรย์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์ สามารถยึดพื้นขั้นอัฒจันทร์ได้โดยไม่มี หรือไม่เห็นเหล็กยึดระหว่างระหว่างเก้าอี้ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดขั้นอัฒจันทร์ และขยะไม่กักขังระหว่างเหล็กยึดเก้าอี้