เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส พนักพิงสูง รุ่น ATFR 02A

เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาส มีพนักพิงสูง รุ่น ATFR 02 A

ผิวแข็งมันเงา  แบบมีพนักพิงสูง มีรูระบายน้ำ ขนาดประมาณ กว้าง 45 cm. ลึก 50 cm. สูง 35 cm ยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจรรย์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์ ด้วยการใช้เหล็กยึดระหว่างระหว่างเก้าอี้กับพื้น หรือสามารถยึดกับโครงเหล็กเพื่อ ทำเป็นเก้าอี้แถว เก้าอี้พักคอย สามรถเลือกสีได้ตามมาตรฐานบริษัท ซึ่งมีโทนสีให้เลือกได้หลากหลาย