เก้าอี้ไฟเบอร์อัฒจันทร์ พนักพิงเตี้ย รุ่น ATFR 05A

เก้าอี้ไฟเบอร์อัฒจันทร์ พนักพิงเตี้ย รุ่น ATFR 05A

ผิวแข็งมันเงา  แบบมีพนักพิงเตี้ย มีรูระบายน้ำ ยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจันทร์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์